Správná péče o Váš nástroj – klavír, piano, pianino, koncertní křídlo

 • nevhodné umístění piana:
  • u venkovní zdi (bez patřičné izolace propouštějí chlad)
  • v blízkosti topného tělesa (piano se rozesychá, může prasknout rezonanční deska)
  • v prostředí, kde je nainstalováno podlahové topení (důsledky stejné jako u předchozího bodu)
  • v blízkosti okna, jimž se pravidelně větrá (prudké střídání teplot působí nepříznivě na nástroj)
  • v prostorách s nadměrnou vlhkostí a teplotními výkyvy (sklepní místnosti, trvale neobydlené nemovitosti, chaty atd.)
  • nesprávné je také umístění jakékoli rostliny přímo na klavíru (prostupující vlhkost škodí samotnému nástroji a zejména poškozuje jeho lak)
 • příznivé podmínky pro Váš hudební nástroj:
  • ideální je situovat ho do prostoru s přiměřeným množstvím rostlin v jeho okolí
  • doporučená teplota v místnosti je 18-21°C; relativní vlhkost vzduchu 30-58 %
 • jak vhodně pečovat o Váš hudební nástroj:
  • čištěním a pravidelnou kontrolou seřízení mechaniky a pedálů (cca po 2-5 letech) se zabrání zvýšenému opotřebení plstěných částí a nedochází tak k drobným mechanickým závadám
  • laděním nástroje v pravidelných intervalech 1-2 let, u pianistů cvičících intenzivně i častěji – zvláště důležité je to u menších děti, kterým se formuje hudební sluch

Kontaktovat mě v případě zájmu můžete na další stránce.